© 201Bente ten Pas

Emoties

Wij als mensen komen in ons leven veel in aanraking met onze emoties, soms erkennen we ze niet omdat we ons willen groot houden voor de ander. Het kan ook zijn dat we soms niet weten hoe we met onze emoties om moeten gaan, of niet eens weten met welke emotie we rondlopen. Dit project gaat over verschillende emoties die verbeeld zijn in illustraties. Tevens was dit een onderzoek naar hoe veel ik van een gezicht kan weghalen, om toch een emotie te verbeelden. Elke gezichtsuitdrukking geeft een ander gevoel weer. Aangezien elk beeld van gevoel voor iedereen anders kan zijn, hebben de illustraties geen titel. Ook omdat wij elkaars gevoel niet kunnen invullen.

Welk gevoel omschrijft jou op het moment? Zou je de illustratie kunnen omschrijven? Het zou een gesprek onderwerp kunnen zijn om toch te praten over een emotie met bijvoorbeeld uw familie of vrienden. Want als we ons kwetsbaar opstellen, laat je je kracht zien.

 

Deze emoties zijn uniek en te koop! Interesse? Stuur dan een mail! 

(Deze illustraties zijn tevens gebruikt voor krantenartikelen)